Egna erfarenheter från sexuella trakasserier

Jag har drivit företaget EMJA Hälsodialog AB - För friskare företag tillsammans med min man sedan 2010. 

Min bakgrund är bland annat att jag arbetat inom Försvarsmakten i två år där jag gjorde värnplikten samt två missioner. Jag var i Kosovo 2003 och i Afghanistan 2007.
I Kosovo blev jag utsatt för sexuella trakasserier av min arbetsgrupp vilket ledde in mig på att hålla utbildningar i värdegrund och friskare arbetsklimat. Jag har föreläst om värdegrundsfrågan sedan 2003 och har under tiden utbildat mig för att bredda min kompetens kring just hälsa på arbetsplatsen. För tillfället läser jag till Arbetsmiljöingenjör och ser fram emot en ännu bredare kunskap kring arbetsplatshälsa. Kontakta mig här

Mina utbildningar:

Arbetsmiljöingenjör 
Faktaundersökning som metod i hantering av mobbning (Steg 1,  Steg 2  &  Steg 3)
Hälso- och friskvårdskonsulent
Cert. Lifecoach
Cert. Teamcoach
Dipl. Massör
Cert. Energimagnet massör
Hälsoprofilbedömare
Personlig tränare
Kostrådgivare 

Emilia Åhfelt Dimitriadis

"Vår vision är att EMJA Hälsodialog AB ska vara Sverigeledande
inom värdegrundsutbildning"