Egna erfarenheter från mobbning
och sexuella trakasserier
 

2010 startade jag EMJA Hälsodialog AB och driver nu EMJA Arbetsmiljö & Förlag AB.

Min bakgrund är bland annat att jag arbetat inom Försvarsmakten i två år där jag gjorde värnplikten samt två missioner. Jag var i Kosovo 2003 och i Afghanistan 2007.
I Kosovo blev jag utsatt för mobbning och sexuella trakasserier av min arbetsgrupp vilket ledde in mig på att hålla utbildningar i värdegrund och friskare arbetsklimat. Jag har föreläst om värdegrundsfrågan sedan 2003 och har under tiden utbildat mig för att bredda min kompetens kring arbetsmiljö och hälsa.Mina utbildningar:

  • Arbetsmiljöingenjör 
  • Faktaundersökning som metod i hantering av mobbning (Steg 1,  Steg 2  &  Steg 3)
  • Hälso- och friskvårdskonsulent
  • Cert. Lifecoach
  • Cert. Teamcoach
  • Dipl. Massör
  • Cert. Energimagnet massör
  • Dipl. Hälsoprofilbedömare
  • Cert. Personlig tränare
  • Kostrådgivare

Min vision är att EMJA Arbetsmiljö & Förlag AB ska vara Sverigeledande inom värdegrundsutbildningar!