Egna erfarenheter från mobbning
och sexuella trakasserier
 

2010 startade jag EMJA Hälsodialog AB och driver nu EMJA Arbetsmiljö & Förlag AB.

Min bakgrund är bland annat att jag arbetat inom Försvarsmakten i två år där jag gjorde värnplikten samt två missioner. Jag var i Kosovo 2003 och i Afghanistan 2007.
I Kosovo blev jag utsatt för mobbning och sexuella trakasserier av min arbetsgrupp vilket ledde in mig på att hålla utbildningar i värdegrund och friskare arbetsklimat. Jag har föreläst om värdegrundsfrågan sedan 2003 och har under tiden utbildat mig för att bredda min kompetens kring arbetsmiljö och hälsa.Mina utbildningar:

 • Beredskaps- och säkerhetssamordnare (Pågående)
 • Arbetsmiljöingenjör 
 • Faktaundersökning som metod i hantering av mobbning (Steg 1,  Steg 2  &  Steg 3)
 • Hälso- och friskvårdskonsulent
 • Cert. Lifecoach
 • Cert. Teamcoach
 • Dipl. Massör
 • Cert. Energimagnet massör
 • Dipl. Hälsoprofilbedömare
 • Cert. Personlig tränare
 • Kostrådgivare

Min vision är att EMJA Arbetsmiljö & Förlag AB ska vara Sverigeledande inom värdegrundsutbildningar!