2010 startade jag EMJA Hälsodialog AB och driver nu EMJA Arbetsmiljö & Förlag AB.

Min bakgrund är bland annat att jag arbetat inom Försvarsmakten i två år där jag gjorde värnplikten samt två missioner. Jag var i Kosovo 2003 och i Afghanistan 2007.
I Kosovo blev jag utsatt för mobbning och sexuella trakasserier av min arbetsgrupp vilket ledde in mig på att hålla utbildningar i värdegrund och friskare arbetsklimat. Jag har föreläst om värdegrundsfrågan sedan 2003 och har under tiden utbildat mig för att bredda min kompetens kring arbetsmiljö och hälsa.

Jag arbetar idag som arbetsmiljöingenjör på Södra Innovation. 


Mina utbildningar:
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Arbetsmiljöingenjör 
Faktaundersökning som metod i hantering av mobbning (Steg 1,  Steg 2  &  Steg 3)
Hälso- och friskvårdskonsulent
Cert. Lifecoach
Cert. Teamcoach
Dipl. Massör
Cert. Energimagnet massör
Dipl. Hälsoprofilbedömare
Cert. Personlig tränare