”Emilia gav en lysande föreläsning. Tydligt uppdelad i egna erfarenheter följt av ett åtgärdsbatteri och tankar kring struktur, handlingsplaner med mera. Emilia har förmågan att kunna gå in i känslan – och förmedla den – på ett personligt sätt, men utan att det blir för privat. Hon var lyhörd i frågor och samtal, med en bra kombination av föreläsning och små grupparbeten/bikupor. Emilia hade gått igenom förutsättningar som gäller hos oss och utifrån det anpassade föreläsningen.
Jag känner att det är svårt att sätta ord på en så djup föreläsning, den känslan den gav. Utifrån min egen bedömning och kommentarerna från medarbetarna i efterhand kan betyget bara bli fem stjärnor. Vi kommer prata vidare om detta i våra respektive arbetsgrupper. Stort tack för en bra eftermiddag!”
Stefan Landberg, avdelningschef, SV Sjuhärad

"Emilia belyser att många kränkningar sker varje dag  på ett mycket seriöst sätt som inte lämnar någon oberörd.
På så väl grupp- som individnivå har vi fortsatt arbetet tillsammans med Emilia. Coachning i större och mindre grupper har väckt många funderingar och varit omvälvande för flera.
Jag är tacksam över möjligheten till utveckling i flera arbetsgrupper genom ”ögonöppnare” och direkta och träffande frågor från ett proffs som står fast med budskapet att det finns möjlighet till förändring. Med en stadig blick i våra ögon inger Emilia förtroende och hopp."
Titti Kendall, Områdeschef Vård- och omsorgsförvaltningen Oxelösunds kommun
                            
"En fantastiskt gripande föreläsning som berör, upprör och inspirerar på en och samma gång.
Föreläsningen innehåller en gripande, engagerande berättelse som varvas med kunskap och en teoretisk grund. Tack vare denna föreläsning har vi fått ett rejält avstamp i vårt arbete med att motverka sexuella trakasserier."
Ann-Katrin Otinder, HR chef Orust kommun

"Emilia har till Markstridsskolans kadetter på ett trovärdigt och utelämnande sätt starkt bidragit till kvalitet i utvecklingen av Försvarsmaktens värdegrund."        
Ämneslärare ledarskap, Markstridsskolan

"Tänkvärt, upprörande, chockerande och otroligt gripande när Emilia berättade sina egna erfarenheter av sexuella trakasserier." 
Chef, Första ubåtsflottiljen

"Mycket lärorikt att ta till sig i det vardagliga livet i kontakt med arbetskamrater och även förhållande chef/medarbetare, Emilia belyste detta på ett fantastiskt bra sätt. Denna eftermiddag med Emilia gav oss mycket att reflektera över i vår arbetsgrupp och även hjälp i vår kontakt med kunder."
Verksamhetschef Alviva AB