Faktaundersökningsmetoden är framtagen av professorerna Ståle Einarsen och Helge Hoel. Det är en norsk metod för att utreda mobbning och sexuella trakasserier i arbetslivet. 

Mobbning är en känslig fråga för alla inblandade, inte minst för chefen. Människor är sårade, kränkta och vägrar att samarbeta. När det kommer in anklagelser om mobbning står det inte sällan ord mot ord och därför är det viktigt att göra en rättssäker utredning för att fastställa vad som egentligen har skett och om anklagelserna är sanna. Trots att metoden är framtagen i Norge går den mycket bra att tillämpa till den svenska arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen.

Människor mår allt sämre på sina arbetsplatser idag. Sen psykosociala arbetsmiljön försämras och mobbningen ökar. Detta leder inte bara till personligt lidande utan också produktionsbortfall, sjukskrivningar och skenande kostnader.

Som faktaundersökare i denna metod arbetar jag med objektiviteten och mitt jobb är att samla fakta för vad som egentligen har hänt. Jag håller mig neutral och tar inte parti för någon part. Det är viktigt att utredningen sker konfidentiellt och inte anonymt vilket innebär att bara de parter eller vittnen som är inblandade i fallet får lämna vittnesmål. Vittnesmålen får enligt denna princip inte lämnas anonymt utan blir något de olika parterna får ta del av. Metoden innebär också en replikrätt som innebär att de olika parterna alltid ges möjlighet att bemöta den andras anklagelser och ge sin version av händelsen.

Som arbetsgivare har man ett utredningsansvar när det kommer till kränkningar i arbetslivet. Jag har gått steg 1, steg 2 och steg 3 i denna metod, ta
kontakt med mig så hjälper jag er!