Att arbeta med sin arbetsmiljö lönar sig! 
Jag erbjuder ett effektivt arbetsmiljöarbete som syftar till att öka kunskapen kring vad som påverkar vår arbetsmiljö. Jag arbetar mycket med människors självreflektion, kommunikation och samarbete. Tillsammans kan man skapa starka och friska arbetslag. 

Mitt koncept bygger på långvariga insatser för att optimera arbetsmiljön, medarbetarnas prestationer och då skapa starka och friska arbetslag. Kontakta mig här

 

Jag erbjuder bland annat:
 
 • Utbildningar
 • Föreläsningar
 • Faktaundersökning
 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskanalyser
 • Åtgärdsplaner
 • Stöd vid skyddsronder
 • Konflikthantering
 • Processledning/teamcoaching
 • Ledarskapscoaching