KASAM

Det är tisdag kväll och barnen åkte till sin pappa för några timmar sedan. Jag tog mig en välbehövlig promenad vid havet och tänkte på livet. På alla med- och motgångar. På hur man kan kastas mellan hopp och förtvivlan. Från att man ena sekunden står på stadig mark och i nästa rycker någon undan mattan för en.
 
Vi befinner oss just nu i en tid de flesta hade svårt att föreställa oss för bara några månader sedan. Framtiden är oviss, hur ser vårt land och resten av världen se ut när Coronakrisen är över?

Under kvällen har vi fått veta att nästan 600 personer i Sverige har avlidit i sviterna av Corona. Bakom varje siffra finns en människa med känslor och drömmar. Bakom de flesta finns också en familj som älskade dem och där saknaden och sorgen nu är ofantligt stor. När allt detta är över har tusentals människor avlidit och det kommer ta lång tid att reparera de skador som blivit på vår ekonomi. Många tusen människor kommer att ha mist sitt arbete och då också sin försörjning och trygghet. Jag har en nära släkting som drabbats av just detta och det är en oro för oss alla.
 
2007 började jag läsa till Hälso- och Friskvårdskonsulent och det var där jag fick lära mig om KASAM. Jag har haft med detta i mina föreläsningar sedan dess.
 
Aaron Antonovsky var en amerikansk född sociolog som under större delen av sitt liv var verksam i Israel där han bland annat studerade hälsotillståndet hos kvinnor som överlevt förintelsen. Han fann att förvånansvärt många av dessa var vid god hälsa trots de fruktansvärda händelser de bevittnat och blivit utsatta för. Han utvecklade en teori som försökte förklara hur det kunde vara på det viset. Hans teori fokuserar på begreppet salutogenes som betyder ungefär ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på dennes känsla för sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.

Enligt Antonovsky avgör känslan för sammanhang hur en individ klarar av stressituationer som är avgörande för ens välbefinnande och hälsotillstånd. Naturligtvis finns det andra faktorer som påverkar ens hälsa negativt såsom rökning, miljögifter, alkoholkonsumtion osv. Men när det gäller den psykiska hälsan fann Antonovsky skillnader som troligen bara kunde förklaras med hur kvinnorna hade bearbetat sina upplevelser.

Antonovsky menade på att en människa aldrig är 100 % frisk eller 100 % sjuk utan att vi hela tiden pendlar någonstans däremellan. Graden av friskhet bestäms däremot av ens KASAM som är uppbyggt av tre delar:
 
Begriplighet – Handlar om känslan av det som händer runt omkring en men också i individen. Är det begripligt, strukturerat och går saker och ting att förutse?
 
Hanterbarhet - Handlar om hur väl man anser att man har de resurser som krävs för att kunna hantera de händelser man möter.
 
Meningsfullhet - Handlar om att man tycker att saker och ting är meningsfulla och värda att engagera sig i.
 
Ovanstående brukar jag koppla till hälsan i de arbetslag jag coachar och stöttar. Hur mår medlemmarna i teamet? Är saker och ting begripliga, kan de hantera kraven som ställs på dem och känns deras arbetsuppgifter meningsfulla och värda att engagera sig i?
 
Där jag satt på min sten vid havet ikväll tänkte jag på att otroligt många i nuläget har en bristfällig KASAM, alltså en låg känsla av sammanhang.
Det är obegripligt det som händer runt omkring oss nu. Man känner sig rädd och osäker - för sin hälsa och sin försörjning. Vi kan inte förutse hur Coronakrisen kommer att sluta och när det slutar. Stressen gör att vi inte kan hantera allt vi står inför, som ett exempel har sjukvården för dåligt med skyddskläder.
Många har blivit varslade och känner i och med detta en meningslöshet. De har tappat fotfästen och kanske får de aldrig tag i det igen? Våra arbeten är inte bara en försörjning, för en del människor är arbetet deras hela värld.  Arbetet är samvaro och gemenskap. Det är en samlingspunkt och trygghet. Det är en plats där man är en del i någonting större, där man är någon. I kriser blir människor ensamma. Detta för att vi sluter oss, håller oss undan och inte vill visa oss svaga. Räck ut en hand till den som är tyst - han eller hon kanske är just den som behöver frågan ”Hur mår du?”
 
Det är så oerhört viktigt att man som enskild individ men också arbetsgivare arbeta med KASAM för att skapa en bättre hälsa, glädje och framtidstro.

Hur står det till med ditt KASAM? Känner du Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet?
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Örjan Noreheim » Nystart!:  ”Nystart. Helt rätt tänkt. Absolut inte ge upp ett så viktigt område där du med d..”

  • Linda Sandqvist » Nystart!:  ”Alla behöver vi tid för reflektion- för att komma tillbaka ännu starkare. Kör b..”

  • Christopher » Nystart!:  ”Lycka till med nystarten! ”

  • Annette West » 29 september:  ”Du är så klok, Emilia. Tack.”

  • Daniella » Breast Implant Illness Del 3/3:  ”Ska få en tid för att ta ut mina implantat nu.. har alla jävla symtom som en män..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-